Safety and Security

Achtergrond

Scheepvaartveiligheid is essentieel voor de mensen (passagiers en bemanning) aan boord, het milieu (lekkage van gevaarlijke en vervuilende stoffen, overboord slaan van lading zoals containers) en de economie (verloren lading, blokkade van havens en vaarwegen). Door het internationale karakter van de scheepvaart, houdt deze verantwoordelijkheid niet op bij onze landsgrenzen.

Aan welke missie(s) werken we?

Aansluiting missies

Binnen het Missiegedreven topsectoren beleid is scheepvaartveiligheid onderdeel van Missie E ‘Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren’ in het Thema Landbouw, Water en Voedsel en het thema ‘Duurzaam Mobiliteitssysteem’. Binnen dat laatste thema wordt onder het onderwerp ‘Efficiënte en veilige maritieme sector’ het volgende gesteld:

“De overkoepelende missie voor veiligheid is een cluster maritieme zaken en binnenvaart waarin de mogelijkheden tot beheersing van risico’s zijn geoptimaliseerd (risico = kans x gevolg). Om dat doel te bereiken zijn en worden missies geformuleerd met gevolgen voor de inrichting van het gehele systeem, inclusief de componenten gedrag/operaties, vaartuigen en infrastructuur. Het doel is om bij een toenemende zeescheepvaart en binnenvaart en toenemende ruimtelijke ontwikkelingen op de Noordzee (denk aan wind op zee) het veiligheidsniveau minimaal op hetzelfde niveau te handhaven en waar mogelijk te verbeteren.”

Smart Shipping is een belangrijk onderwerp voor deze ontwikkeling van een veilig en efficiënt vervoerssysteem over het water. Digitalisering kan op allerlei manier bijdragen aan veiligheid op het water: via automatisering (adviessystemen en autonome schepen), via de inzet van Virtual Reality technieken (bij de ontwikkeling infrastructuur & schepen en bij opleiding & training) en via connected schepen (Vessel Traffic Management, shore control centres). Ook hier geldt het ACESSS concept (automated, connected, emission-free, shared, safe, secure).