WNT-verantwoording

De Wet normering topinkomens (WNT) wil te hoge beloningen en vergoedingen in de (semi) publieke sector tegengaan en op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau brengen. De WNT stelt daarom een maximum aan wat topfunctionarissen mogen verdienen of aan ontslagvergoeding mogen ontvangen. Hieronder ziet u de WNT-verantwoording van TKI Maritiem.