Jaarverslag 2020

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de programma ondersteunende activiteiten van het TKI Maritiem in 2020. Ondanks de impact van de COVID-19 crisis zijn de activiteiten van het TKI volop doorgezet.

 

De gebruikelijke live contacten en events werden na maart vervangen door vele online contacten en events. De activiteiten van het TKI bureau zijn binnen de beperkingen volgens plan uitgevoerd, waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan de aansluiting bij de missie thema’s.

De activiteiten na de zomer werden gedomineerd door de ontwikkeling van het Masterplan Emissieloze Maritieme Sector. Dat plan kwam tot stand vanuit de overtuiging dat sectorbrede publiek private samenwerking vanuit concrete en tastbare doelstellingen noodzakelijk is om een daadwerkelijke energietransitie te realiseren. De sector heeft zich tot concreet doel gesteld om samen met de overheid als launching customer 30 emissieloze schepen te realiseren in de periode tot 2030, en in die periode een kennisbasis op te bouwen waarmee een bredere energietransitie in de scheepvaart gerealiseerd kan worden.
 
Daarnaast is in 2020 veel aandacht gegeven aan versterking van het fundamentele onderzoek op maritieme thema’s. De ruimere mogelijkheden in de calls van NWO zijn goed benut door de universiteiten. De projecten die werden gehonoreerd vormen een
belangrijke basis voor industrieel onderzoek en PPS projecten.
 

Vanwege de COVID-19 crisis zijn slechts drie nieuwe PPS projecten opgestart. Het volume van doorlopende projecten die grondslag genereerden is echter toegenomen, mede vanwege de extra inzet van de TKI coördinator, waarvoor een deel van het additionele POA budget  beschikbaar gesteld werd.

Download jaarverslag 2020

Financiele verantwoordig 2020