Slim en veilig varen

Innovatie, TKI maritiem

Slim en Veilig Varen draagt bij aan een betere toerusting van de schepen bij de vele verschillende taken op zee en lagere kosten van bouw en exploitatie. Daarmee kunnen de bemanningsomvang en kosten van onderhoud en exploitatie sterk gereduceerd worden. Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan het waarborgen van de veiligheid. Door het vergroten van de functionaliteit en inzetbaarheid van complexe schepen zal de wereldwijde concurrentiepositie van schepen in nichemarkten verbeteren. Efficiënt en concurrerend bouwen van steeds slimmere schepen zal ook leiden tot versterking van de positie op de wereldmarkt.

Titel    Instituten   Korte Beschrijving
         
HELIOS II   MARIN
NLR
  Verbetering van de veiligheid van helikopter operaties op FPSO’s en offshore werkschepen
         
DeFoS   MARIN   Methode voor schatting van ontwerpmarge voor  voorstuwing in zeegang
         
Ice Stream II   MARIN   Guides en tools voor de analyse en voorspelling van stroming en accumulaties van gebroken ijs rond drijvende constructies en appendages
         
LAURA JIP Phase II   MARIN   Launch and Recovery systemen voor kleine marinevaartuigen vanaf een moederschip
         
MOONPOOL   MARIN   Methode voor ontwerpen van moonpools en bijbehorende dempingsmechanismen
         
TOP Ships   MARIN
TUD
  Vermogenspredictie van binnenschepen
         
Silent Ship   TNO
MARIN
  Meetprocedures en ontwerptools voor bepalen van onderwater uitgestraald geluid van schepen
         
DE4OPS   TU Delft   Ontwerpmethode voor schepen op basis van op-timalisatie in realistische operationele scenario’s
         
crack guard   TU Delft
MARIN
  Methodieken voor monitoren van scheurgroei in stalen constructies
         
Ishar@sea   TU Delft
TNO
Imtech
  Ontwikkelen van een dataprotocol voor toepassing in mariem en offshore monitoring en communicatie
         
4DFatigue   TU Delft   Bepaling invloed van 3D belastingsvariaties en temperatuurswisselingen op vermoeiing van maritieme constructies
         
Smart Maritime solutions   Hogeschool Rotterdam   Praktijkgericht onderzoeken, ontwerpen, realiseren en testen van maritiemke objecten met behulp van  een waterlab
         
High speed craft   TNO
TU Delft
  Vaarsimulatie voor kleinde snelle schepen in zeegang om ongewenste effecten op inzittenden te reduceren
         
Bond&Q   TNO
TU Delft
  Kwalificatie dragende lijmverbindingen in maritieme toepassingen
         
Bijlboegen   MARIN
TU Delft
  Onderzoeken van prestaties van bijlboegtoepassingen op grotere schepen
         
Montias II   MARIN   pilot for standard monitoring systems
         
Refit2save   MARIN   Bepalen van effecten ware grootte refits
         
Wageningen CD Series   MARIN   Open water testen voor standaard wageningen C en D schroefseries
         
Safetrans  
MARIN
  gereedschap voor ontwerp en operatie van zware lading transporten