Schone schepen

Innovatie, TKI maritiem

Schone Schepen worden met de toenemende maatschappelijke druk steeds belangrijker. Er worden verschillende opties onderzocht en gebouwd met betrekking tot brandstofbesparing, emissieverlaging en materiaalbezuiniging. Verschillende alternatieve brandstoftoepassingen worden bekeken en getest, wat leidt tot commercialisering. Geluidreductie onder en boven water valt onder dit thema. En de ‘schoon falen’ en ‘end-of-life’ aspecten mogen zeker niet vergeten worden.

Titel    Instituten   Korte Beschrijving
         
Phase Transition   MARIN   Fase overgang van LNG bij sloshing impacts
         
Hybrid 111   TNO
Allewijnse
  Hybride configuraties voor voortstuwings- en energiesystemen aan boord van schepen
         
Milieuprestaties zichtbaar   TNO
NIOZ
Imares
Deltares
  Methodiek voor bepaling integrale milieudruk van en schip, met focus op baggerprocessen
         
Ecodynamic Design   Imares
Deltares
NIOZ
TNO
  Methoden voor bepaling mileu effecten in ontwerpstadium
         
Scrubbers   TNO   Platform voor testen van scrubber performance in realistische condities
         
Luchtsmerings JIP   MARIN
TU Delft
  Inzicht in mechanismen van luchtsmering van schepen ter vermindering van scheepsweerstand
         
Save   MARIN   Verbeteren van prestaties binnenvaarschepen met retrofits