Maritiem Kennis Centrum

Maritiem Kennis Centrum, MKC

De missie van het Maritiem Kennis Centrum (MKC) is:

  • Het bewerkstelligen van een adequate maritieme (fundamentele) kennisbasis ten behoeve van de Nederlandse maritieme industrie zodat diens leidende innovatieve rol op korte en lange termijn wordt veiliggesteld.
  • Het vertalen van de uitdagingen van de maritieme sector in concrete lijnen en plannen voor (fundamenteel) onderzoek en het ter beschikking stellen van de resultaten van onderzoek daarvan aan bedrijfsleven en onderwijs.
  • Afstemming van de kennisontwikkeling tussen de bij het MKC aangesloten kennisinstellingen (NLDA, TU Delft, MARIN en TNO).

Hoe werkt MKC

Het MKC wordt aangestuurd door een Stuurgroep waarin de CEO’s van de partners vertegenwoordigd zijn. De kern van het MKC wordt gevormd door het Management Team waaraan de researchmanagers van de partners deelnemen. In de maandelijkse MT vergaderingen worden agenda’s en plannen op elkaar afgestemd, wordt informatie uitgewisseld en worden plannen voor samenwerking gemaakt. Het MKC wordt op parttime basis organisatorisch geleid door een staf, bestaande uit een directeur en enkele stafmedewerkers.

Wat is MKC?

Het Maritiem Kennis Centrum is een samenwerkingsverband van vier toonaangevende, publieke kennisinstellingen op maritiem gebied: TNO, de TU Delft (faculteit 3ME, afdeling mkc_combinatie_logos_2016_tijdelijkMaritieme Techniek), het MARIN en het Koninklijk Instituut voor de Marine (onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie), met daaraan gekoppeld de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Als representant van de de maritieme leaderfirms nemen de Damen groep, Royal IHC, RH Marine Group, Wärtsilä, Allseas en Heerema Marine Contractors deel aan het MKC.
Ook de Defensie Materieel Organisatie (DMO) is met het oog op de militaire toepassing betrokken bij het MKC. Daarnaast wordt samengewerkt met het MKB door middel van de brancheorganisaties die net als het MKC deel uitmaken van de Stichting Nederland Maritiem Land. Tenslotte wordt m.b.t. vraagstukken op het gebied van het marine milieu samengewerkt met het NIOZ en met Imares.

Waarom MKC?

De Nederlandse maritieme sector opereert in een internationale arena waarin een
onderscheidende positie door kennisvoorsprong essentieel is om te overleven.MKC schip

Internationale ontwikkelingen vragen om nieuwe producten, systemen, diensten en processen. Daarvoor moet nieuwe kennis ontwikkeld en bestaande kennis toegepast worden. Zonder kennis geen innovatie – en innovatie is een essentiële factor om de concurrentiepositie van de maritieme sector te verstevigen.

Achtergrondinformatie

Het MKC is een Stichting met een Bestuur waarin de CEO’s van de partners zitting hebben. Het Bestuur komt enkele keren per jaar bijeen.

De kern van het MKC wordt gevormd door het Management Team (MT) dat maandelijks bij elkaar komt. Het MT wordt gevormd door de researchmanagers van de partners. In het MT wordt gecoördineerd, samenwerking gezocht, overleg gevoerd over MKC 2projecten, oplossingen voor knelpunten en dergelijke.

De organisatie wordt ondersteund door een bureau dat geheel bestaat uit parttimers. Het Bureau en enkele door haar geïnitieerde activiteiten wordt gefinancierd door de partners. Het MKC maakt geen gebruik van overheidssubsidie.