TKI Maritiem

Innovatie, RVO, TKI maritiem

RVO

Iedere topsector maakt een onderzoeksagenda. De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) vullen deze onderzoeksagenda’s in.

Met Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)-toeslag stimuleert het ministerie van Economische Zaken privaat-publieke samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven. Hierbij ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland TKI’s in opdracht van het ministerie.

Binnen een TKI werken onderzoeksorganisaties en bedrijven samen aan een privaat-publiek gefinancierd, meerjarig TKI-programma. Een TKI-programma omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze soorten onderzoek. Het TKI zorgt voor regie, netwerkvorming en kennisdeling.

Het TKI Maritiem bestaat uit de Maritieme cluster en is, naast Deltatechnologie en Watertechnologie, één van de drie clusters binnen de Topsector Water. Binnen de Topsector is sprake van een prima samenwerking binnen het Topteam en tussen de drie clusters.

De clusters verschillen wat betreft markt en interne organisatie wel. Voor een effectieve samenwerking met de markt heeft elk cluster daarom haar eigen Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI). De drie TKI’s werken echter nauw samen en er zijn ook projecten over de grenzen van de clusters. Zoals de onderstaande figuur aangeeft, levert de Maritieme cluster een belangrijke bijdrage aan de Export van de Nederlandse Watersector:

LEES MEER

jaarverslagen