TKI-regeling

Iedere topsector maakt een onderzoeksagenda. De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) vullen deze onderzoeksagenda’s in.

Binnen een TKI werken onderzoeksorganisaties en bedrijven samen aan een privaat-publiek gefinancierd, meerjarig TKI-programma. Een TKI-programma omvat fundamenteel onderzoek,industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze soorten onderzoek. Het TKI zorgt voor regie, netwerkvorming en kennisdeling.

De TKI’s en de TKI-toeslag

Met Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)-toeslag stimuleert het ministerie van Economische Zaken privaat-publieke samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven. De TKI’s vragen TKI-toeslag aan voor de uitvoering van hun TKI-programma.

Voor meer informatie over de TKI-regeling kunt u terecht op de website van RVO via onderstaande button. Voor meer informatie over de inzet van de TKI-toeslag bij het TKI Maritiem kunt u contact opnemen met Nick Bakker; bakker@maritimetechnology.nl

meer informatie