MIT Regeling

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u.

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren.

Budget

Voor de MIT-regeling zijn er budgetten per regio en per instrument. Hieronder vindt u in de tabel het overzicht.

Landelijk budget

Instrument Budget
Kennisvouchers € 2 miljoen
Haalbaarheidsprojecten € 3,91 miljoen

R&D-samenwerking (klein en groot in totaal)
R&D-samenwerking (groot)

€ 8,2 miljoen
Maximaal € 4,1 miljoen

TKI-Netwerkactiviteiten
TKI-Innovatiemakelaars

€ 2,2 miljoen

Regionaal budget

Voor de MIT-regeling gelden 5 regio’s. Informatie over de de verschillende regionale budgetten kunt u navragen bij de verschillende regio’s. Voor de kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) is alleen landelijk budget beschikbaar.

Aanvragen

De Loketwijzer wijst u de weg naar het juiste loket.

Op mijn.rvo.nl kunt u aanvragen, wijzigingen en de voortgang doorgeven en vaststelling aanvragen voor:

Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. Vraag tijdig eHerkenning aan wanneer u deze nog niet heeft.

MIT in de praktijk

Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruik maken van de MIT? Lees het boekje ‘MKB innoveert’, waarin mkb-ondernemers vertellen over innovatie en hoe zij succesvol gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling om hun ambitie of visie te verwezenlijken. Vaak blijkt dat de bijdrage vanuit de MIT-regeling nét dat steuntje in de rug is waardoor een innovatief project wél van de grond komt.

Of bekijk de projecten die met de MIT zijn gerealiseerd.

MEER INFORMATIE