MIIP NML

De innovation Council van Nederland Maritiem Land organiseert elk jaar de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken. Deze projecten worden in het kader geplaatst van de doelstellingen van het Maritiem Innovatiecontract en beoordeeld naar de bijdrage die er geleverd wordt aan het realiseren van die doelstellingen. Deze projecten zijn toegankelijk voor alle betrokken partijen in de Maritieme sector, ongeacht of zij zijn aangesloten bij de Innovation Council.

Het is van belang dat het project aansluit op de vier innovatiethema’s van het Maritiem Innovatiecontract: winnen op zee, schone schepen, slim en veilig varen en effectieve infrastructuur. Maar er moet ook rekening gehouden worden met het perspectief voor de toekomst/vervolgtraject en de kwaliteit en breedte van het samenwerkingsverband.

Ingediende projecten kunnen maximaal 50% van de projectkosten aan subsidie krijgen met een maximum van € 30.000,-. Het beschikbare bedrag is € 250.000,- en wordt onder de gekozen projecten verdeeld. bij de beoordeling geldt dat elke organisatie een stem heeft en op basis van de hierboven genoemde innovatiethema’s kunnen per stemgerechtigde organisatie 15 punten verdeeld worden over alle ingediende projecten, met een maximum van 5 punten per enkel projectvoorstel. Bij de ranking worden de punten bij elkaar opgeteld en worden de projecten met de meeste punten geselecteerd voor subsidiëring, tot het volledige budget verbruikt is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathalie Nipius, projectmanager van de MIIP’s. 

Voor een overzicht van reeds uitgevoerde MIIP projecten, zie de website van Nederland Maritiem Land (NML)