Voortgang subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren

Amsterdam

13.07.2021

Op 17 mei is de subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren opengesteld. Deze subsidieregeling van €150 miljoen is bedoeld om de teruggang in R&D-investeringen als gevolg van de coronacrisis tegen te gaan in de Nederlandse automotive, luchtvaart en maritieme industrie.

 

Ook stimuleert de regeling deze sectoren om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven op het vlak van duurzaamheid en digitalisering. Voor maritieme aanvragen dient het R&D-programma van het maritiem masterplan als het kader met de ambitie om de energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie binnen de maritieme sector te versnellen en daarmee het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse maritieme sector.

Op 2 juli kwamen 50 bedrijven uit de maritieme sector (conform de overheidsmaatregelen inzake COVID) bij elkaar in Amsterdam om de mogelijkheden te verkennen om gezamenlijk consortia te vormen op de belangrijke maritieme verduurzamingsthema’s. Nederland Maritiem Land en het Topconsortium Kennis & Innovatie Maritiem (TKI Maritiem) faciliteerde de bijeenkomst.

Er werden door de bedrijven korte pitches gehouden over onderwerpen zoals: Methanol en waterstof als duurzame brandstof voor scheepvaart, de  Zero-emission dredger, modulair schepen ontwerpen, carbon capture aan boord van schepen, windaandrijving, draagvleugeltechniek, smart monitoring en autonoom varen. Daarna vond er een ‘markt’ plaats waar bedrijven konden aansluiten bij de consortia om de groep te versterken en om de onderzoeksvragen te formuleren. Een unieke samenwerking tussen reders, maakindustrie (werven, toeleveranciers, ingenieursbureaus) en kennisinstellingen.

Subsidie aanvragen moeten 17 augustus ingediend zijn!

MEER INFORMATIE

STEL EEN VRAAG PER MAIL