TKI Innovatie evenement – werksessies Maritime with a Mission

Rotterdam

23.05.2019

Met meer dan 100 maritieme collega’s is er op woensdag 8 mei gewerkt aan concrete projectvoorstellen voor de maritieme missies van de komende jaren. Deze innovatieprojecten zijn ondergebracht onder vier thema’s:

 
  • Towards Zero Emissions
  • Digital & Autonomous Shipping
  • Safety & Security
  • Blue Growth

Innovators, beslissers, beleidsmakers, enablers en gebruikers hebben deze dag met elkaar gewerkt aan de opbouw van kennis en innovatieve oplossingen voor elk thema. Er zijn concrete projectvoorstellen opgesteld voor de maritieme toekomst. De foto’s van het evenement zijn beschikbaar op deze pagina

Zo is het onze missie om innovaties in een samenwerking tussen de deelsectoren verder te brengen. Om de efficiency te verhogen door slim gebruik te maken van de mogelijkheden van digitalisering. Om voorop te lopen in het terugdringen van CO2 en andere emissies door de scheepvaart. Om de zeeën en oceanen veiliger te maken. Om meer duurzaam gebruik te maken van mogelijkheden die de zeeën en oceanen bieden.

Prioriteiten van de missies

Tijdens de werksessies zijn de prioriteiten opgesteld voor de maritieme kennis- en innovatieagenda’s voor de komende jaren. Deze worden de komende maanden verder uitgewerkt. Alle mogelijke toekomstscenario’s zijn afhankelijk van een hele goede publiek- private samenwerking. Het maritieme cluster is in ieder geval klaar om aan de slag te gaan met de nieuwe missies. 

Kennisconferentie

Op 5 juni organiseert Topsector Water & Maritiem de kennisconferentie ‘Wat er is’ bij Van Oord in Rotterdam. In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan binnen de kaders van Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) met behulp van de TKI-middelen (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) én als onderdeel van de kennisagenda’s van de TO2-instituten (kennisinstellingen voor toegepast onderzoek). Het is tijd om te delen wat er de afgelopen jaren is bereikt. Bovendien worden de kennis- en innovatieagenda’s worden op dit moment vernieuwd. En het zou natuurlijk geweldig zijn als er veel maritieme projecten op de agenda komen te staan.

BEKIJK FOTO’S VAN HET TKI EVENT