SMASH! werkt hard aan de roadmap smart shipping

Online

03.08.2021

Sinds januari 2021 is SMASH! aan de slag gegaan met het ontwikkelen van de roadmap voor smart shipping in 2030.

 

Het doel: de acties om smart shipping in Nederland te realiseren in kaart te brengen en te versnellen. Omdat de toepassing van smart shipping in verschillende delen van de markt erg verschillend is heeft SMASH! zich gefocust op drie usecases: binnenvaart, inland ferries en short sea shipping.

Werkwijze

Om hiertoe te komen is er systematisch te werk gegaan. Per usecase is er een inschatting gemaakt hoe er gedacht wordt dat smart shipping er uit zal zien in 2030. Deze inschatting baseren we op aannames. De aannames zijn daarom in kaart gebracht en vervolgens door interviews met experts en deskresearch gevalideerd. Aan de hand van de gevalideerde aannames zijn obstakel geformuleerd en in de tijdlijn geplaatst. Deze obstakels vormen de basis voor de roadmap.

Status roadmap

Op woensdag 14 juli is er tijdens een online feedbacksessie de 80% roadmap opengesteld voor commentaar van alle SMASH!-partners en stakeholders. Tijdens deze sessies zijn veel aannames nogmaals bevestigd of toegevoegd. Ook de obstakels zijn aangevuld. Al deze input wordt verwerkt in de roadmap.

Heb je nog niet de kans gehad om feedback te geven? Dan ontvangt SMASH! deze graag. Tot vrijdag 30 juli is het mogelijk om input te leveren, dus wil je voor één of meerdere usecases je input geven stuur dan een mail naar tessa.luijben@innovationquarter.nl.

Alle input wordt gebruikt voor de finale versie van de roadmap, deze zal voor iedereen beschikbaar worden in een online tool. Heb je tips voor de online tool? Laat het het team van SMASH! weten.