MIIP: Onderzoek toont aan dat er genoeg biodiesel voor de maritieme sector beschikbaar is!

Delft

17.11.2020

Douwe van der Kroft, masterstudent Maritieme Techniek aan de TU Delft heeft vandaag in het kader van zijn afstudeerwerk naar de potentie van biobrandstoffen een presentatie gegeven voor een groep van meer dan dertig geïnteresseerden.

 

In zijn afstudeerwerk heeft hij de economische en ecologische prestaties van vijf drop-in biobrandstoffen onder de loep genomen. Hierbij is niet alleen gekeken vanuit het perspectief van de brandstofleverancier en bijvoorbeeld de beschikbaarheid van grondstoffen, maar ook naar de beschikbaarheid van biobrandstoffen en de kosten voor de reder.

Eén van de conclusies uit deze uiterst interessante studie is dat er genoeg biomassa is om een groot deel van de maritieme sector in de toekomst op een duurzame manier te voorzien van biobrandstoffen. Het is daarbij essentieel dat de ontwikkeling van nieuwe productietechnieken voor biobrandstoffen versneld wordt.

Ook blijkt dat door het gebruik van biobrandstoffen hoge broeikasgasreducties kunnen worden bereikt. Het prijsverschil tussen biobrandstoffen en fossiele brandstoffen is groot, maar in vergelijking met andere alternatieven waarbij motoren en schepen moeten worden omgebouwd, is het verschil relatief klein. Bovendien kan het gebruik van biobrandstoffen geleidelijk worden opgeschaald door ze te mixen met fossiele brandstoffen. Voor geïnteresseerden is de presentatie beschikbaar via de oranje button.

Neem voor meer informatie over de potentie van biodiesel gerust contact op met Jeroen Pruyn via J.F.J.Pruyn@tudelft.nl.  

Download presentatie