Maritime with a mission – uitkomsten van TKI Innovatie evenement

ss Rotterdam

11.12.2018

Op vrijdag 30 november vond het TKI Innovatie evenement plaats aan boord van het ss Rotterdam. Daar zijn 140 bezoekers bij elkaar gekomen om de missies van de maritieme sector te bespreken. Simeon Tienpont opende de dag door te vertellen over de Volvo Ocean Race en het Sustainability programma, waarin er door de zeilers en de organisatie aandacht gevraagd voor de vervuiling van plastic in de oceanen. Door het gebruik van sensoren en (data)modellen kreeg Simeon met zijn team optimale ondersteuning gedurende de race. De ondersteuning was gericht op de continuïteit van de inzet van de bemanning (Erasmus MC). Gebruik van gegevens over het gedrag van de zeestroming (Deltares). En de performance van het schip en hoe het schip door het water beweegt (MARIN). Het samenspel van topsport, innovatie en duurzaamheid vormde de inspiratie voor het programma van deze dag: Maritime with a Mission.

 

Het is onze missie om innovaties verder te brengen. Om de efficiency te verhogen door slim gebruik te maken van de mogelijkheden van digitalisering. Om voorop te lopen in het terugdringen van CO2 en andere emissies door de scheepvaart. Om de zeeën en oceanen veiliger en schoner te maken. Om meer duurzaam gebruik te maken van mogelijkheden die de zeeën en oceanen bieden.

Het Nederlandse maritieme ecosysteem bestaat uit vele mooie bedrijven, bijzondere kennisinstellingen en publiek- private samenwerkingen. Dit samenspel is onderdeel van de succesformule. Innovators, beslissers, beleidsmakers, enablers en gebruikers werkten deze dag met elkaar aan innovatieve oplossingen en introductie op de markt.

Het middagprogramma bestond uit drie parallelle sessies, één sessie voor elke missie:

  • Towards Zero Emissions
  • Digital Shipping
  • Blue Economy

Het is onze gezamenlijke missie om ons in te zetten voor een betere toekomst, schone oceanen, emissieloos varen, digitalisering van de scheepvaart en zorgvuldig gebruik maken van de Noordzee. Dit zullen wij samen moeten realiseren, er is nog een lange weg te gaan tot aan 2050. De mogelijke scenario’s zijn eerder onderzocht in het rapport Blauwdruk 2050. Tijdens de middagsessies is zijn de aanpak en stappen besproken die moeten worden gezet om de doelen van de missies te bereiken. Deze sluiten aan op de scenario’s uit Blauwdruk 2050. Het samenspel tussen het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheden is hierbij in ieder geval van essentieel belang. De komende maanden zal Nederland Maritiem Land in samenwerking met TKI Maritiem verslag uitbrengen van de plannen en de voortgang van elke missie; Towards Zero Emissions, Digital Shipping en Blue Economy.

“Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.”- Charles Darwin.

BEKIJK DE FOTO’S VAN HET TKI EVENT