Joint Industry Project Autonomous Shipping

Rotterdam

08.06.2021

Met een serie beproevingen in maart 2019 op de Noordzee is een succesvol maritiem R&D project op het thema autonoom varen afgerond. Aan deze unieke reeks beproevingen werd deelgenomen door een autonoom varend schip voor transfer van bemanningen en twee schepen die zorgden voor interactie. Doel daarvan was om inzicht te krijgen hoe een autonoom schip op een veilige wijze reageert op scheepvaartverkeer. Het project werd geleid door Netherlands Maritime Technology.

 

Voorafgaand aan de beproevingen op zee werd een systematische serie “hardware in the loop” simulaties op de simulator faciliteiten van het MARIN uitgevoerd met het autonome systeem dat later gebruikt zou worden voor de proeven op zee. De resultaten werden beoordeeld door een panel van zeevarenden, waardoor veel kennis werd opgebouwd die van belang is voor ontwikkeling en beoordeling van autonome systemen.

De beproevingen leverden input voor de roadmap naar autonomie in de zeescheepvaart die in de laaste fase van het project is ontwikkeld.  De roadmap geeft richting aan stappen naar een punt op de horizon, het volledig zonder bemanning varen, maar ook aan de tussenstappen in die richting. Die omvatten intelligente adviessystemen waarmee de taken van de bemanning verlicht kunnen worden en mogelijkheden voor overheveling van taken van het schip naar de wal.  

Het Autonomous Shipping project werd in de periode 2017 – 2019 uitgevoerd met een consortium van 17 partners: Bosch Rexroth, Bureau Veritas, Damen Shipyards, DEKC Maritime, Feadship, Fugro, MARIN, Maritiem Instituut Willem Barentz – NHL, Nederlands Loodswezen, Netherlands Maritime Technology, Robosys, Rotterdam Mainport Insitute (STC & Hogeschool Rotterdam), SeaZip, TNO en TU Delft betrokken. Vanuit de overheid waren het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat