Masterplan voor een emissieloze maritieme sector

Dertig Nederlandse emissieloze civiele voorbeeld schepen in 2030. Dat is het doel van het ‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’ en vormt daarmee de aanloop naar lange termijn schaalvergroting van de vergroening van de Nederlandse scheepvaart. Centraal in het plan staan de financiering en ontwikkeling van technologieën om nagenoeg 100% emissieloze schepen in de vaart te brengen, onder andere door een dertigtal pilotprojecten op te zetten voor zowel zee- als binnenvaart. Bijzonder is de rol van Defensie en Rijkswaterstaat, die als launching customer willen deelnemen aan dit traject.

 

Het herstel na de coronapandemie biedt een kans op versnelling van de maritieme energietransitie. “Nederland moet wereldleider worden op het gebied van duurzame scheepsbouw en scheepvaart”, aldus Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land. “Met dit initiatief vaart de Nederlandse overheid als eerste met emissieloze schepen en versterken we onze internationale concurrentiepositie.”

Achtergrond

De Nederlandse maritieme sector, inclusief de zee- en binnenhavens, staat borg voor circa 680.000 banen en 72 miljard euro per jaar aan toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie.” De wereld staat voor een enorme verduurzamingsopgave. De scheepvaart is geen uitzondering op de benodigde energietransitie naar een klimaatneutrale samenleving. In 2019 sloot de minister van Infrastructuur en Waterstaat een nationale Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. In de green deal zijn ambities en doelen opgenomen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Het maritiem masterplan volgt deze op als een concrete roadmap naar 2030.

Vragen over programmalijnen, initiatieven en mogelijkheden om deel te nemen aan projecten en consortia kunt u stellen via: info@maritiemmasterplan.nl.
Uw vragen worden doorgezet naar de task force leiders en/of coördinatoren. Een reactie volgt per mail of telefoon.

DOWNLOAD MARITIEM MASTERPLAN 

DOWNLOAD PRESENTATIE WEBINAR 5 MAART MARITIEM MASTERPLAN 

R&D Regeling

Staatssecretaris Keijzer van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de openstelling van de subsidieregeling voor mobiliteitssectoren. Nederland Maritiem Land is verheugd te melden dat deze regeling van in totaal 150 miljoen euro 17 mei 2021 wordt opengesteld voor projecten uit de maritieme, luchtvaart en automotive sectoren. Hiermee kan de gehele maritieme sector het ambitieuze R&D-programma van het masterplan voor een emissieloze maritieme sector in praktijk brengen. Bekijk hieronder de informatie over de regeling. 

KAMERBRIEF OVER DE REGELING 

DOWNLOAD R&D PROGRAMMA MARITIEM MASTERPLAN

DOWNLOAD PUBLICATIE R&D REGELING STAATSCOURANT 

WEBINAR TOELICHTING REGELING R&D MOBILITEITSSECTOREN