Kennis- en Innovatieagenda 2018 – 2021

De topsectoren is gevraagd om voor 1 juli 2017 hun Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 op te stellen en deze vorm te geven langs maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën.

In deze agenda is vanuit de sectorale agenda’s van de topsectoren de verbinding gelegd met departementale agenda’s, de Nationale Wetenschapsagenda en Horizon 2020. De opbrengst hiervan treft u hierbij aan. Per maatschappelijke uitdaging (MU) en sleuteltechnologie (ST) zijn korte notities uitgewerkt, waarin de ambities op hoofdlijnen zijn weergeven. Tabel 1 op de volgende pagina geeft een overzicht van welke topsectoren samenwerken aan welke maatschappelijke doelen en sleuteltechnologieën. Deze documenten tezamen vormen het vertrekpunt voor een verdere uitwerking van de onderzoeksprogrammering met departementen en kennisinstellingen. Tevens vormen deze korte notities de inhoudelijke basis voor het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019, waarin de verschillende partijen ook hun financiële commitment hebben aangeven.

download Kennis- en innovatieagenda 2018-2021