Webinar MIIP project ‘Onderzoek toepassing van brandstofcellen in de maritieme sector’

Online

Datum: 17.09.2020 | 10:00 - 11:30

Het MIIP project ‘Onderzoek toepassing van brandstofcellen in de maritieme sector’ (FCMAR) heeft tot doel inzicht te verschaffen in de technische en economische haalbaarheid van diverse brandstofcelconfiguraties aan boord in combinatie met mogelijk toepasbare brandstoffen.

 

Voor diverse typen brandstofcellen en daarbij behorende brandstoffen wordt onderzocht welke systeemconfiguraties toepasbaar zijn aan boord waarbij o.a. TRL (Technology Readiness Level), emissies en (brandstof) beschikbaarheid centraal staan. Het project wordt uitgevoerd door Maritiem Kennis Centrum, TNO en TU Delft.

Voor de zomer is een inventarisatie uitgevoerd naar de huidige state of the art en een eerste start gemaakt met mogelijke business cases voor gebruikers.

Voor het najaar staat het definiëren van mogelijke vervolgprojecten met brandstoffen op de agenda.

Daartoe willen we op 17 september a.s. van 10.00 uur tot 11.30 uur een overzicht van mogelijke systeemconfiguraties en projectideeën presenteren.

Geïnteresseerde partijen zijn van harte uitgenodigd om hierin mee te denken en kunnen zich aanmelden voor de virtuele bijeenkomst via Nathalie Nipius van NML (nathalie@maritiemland.nl).  

Er is ruimte voor circa 20 deelnemers.

We hopen u op 17 september a.s. te ontmoeten.

MEER INFORMATIE OVER DIT MIIP PROJECT