Matchmakingbijeenkomst Zero-emissie binnenvaart (NWA) / Emissieloze en circulaire scheepvaart (KIC)

Online

Datum: 24.11.2021 | 09:00 - 12:00

Op 24 november 2021 organiseert NWO de eerste matchmakingbijeenkomst voor aanvragers van de NWA-call Zero-emissie Binnenvaart en de KIC-call Emissieloze en circulaire scheepvaart. De gecombineerde matchmaking is gericht op onderzoekers, vanuit de gehele kennisketen en verschillende disciplines, private en publieke partners en andere geïnteresseerde partijen.

 

De bijeenkomst staat in het teken van het verbinden van onderzoekers en het ophalen van vraagarticulatie uit de sector en draagt op die manier bij aan het vormen van nieuwe consortia.

Focus calls

Beide calls kijken naar hoe de transitie naar zero-emissie scheepvaart en binnenvaart mogelijk kan worden gemaakt. Hoewel de focus van de calls verschilt, gebruiken we de gecombineerde matchmaking voor het uitwisselen van kennis om kruisbestuiving tussen de verschillende onderzoekers van beide calls te stimuleren.

De NWA-call Zero-emissie binnenvaart richt zicht op de vraag hoe de overgang naar een emissievrije en duurzame binnenvaart in samenwerking met de binnenvaartsector vorm kan krijgen. Ook wordt er gekeken naar hoe bestaande en nog te ontwikkelen technologische innovaties kunnen bijdragen aan de ambitie om de binnenvaart emissievrij te maken. De focus van de KIC-call Emissieloze en circulaire scheepvaart ligt op het gebruik van elektrische en/of hybride aandrijflijn in de scheepvaart; het onderzoek gaat over de optimalisatie van de benodigde energiesystemen, met name batterijen en brandstofcellen.

Registratie matchmaking

Datum:          24 november 2021
Tijdstip:        09.00 uur tot 12.00 uur
Locatie:        Online
Voertaal:       Engels
Deadline initiatieven NWA-call: 26 oktober 14:00 u

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN