De Blauwe Route: Water als weg naar innovatieve en duurzame groei

Ruim 70% van het aardoppervlak bestaat uit water. Daarom wordt de Aarde ook wel de Blauwe planeet genoemd. Water is een voorwaarde voor alle bekende levensvormen. Zonder water geen leven. Water is de bron van voedselproductie, wekt energie op, is de drager van afvalstromen en transport en biedt mogelijkheden tot circulariteit.

 

Nederland is gelegen in een rivierdelta en is onlosmakelijk verbonden met de zee. Over het water hebben we de wereld ontdekt en nog steeds is Rotterdam de mainport van Europa. Nederlandse innovaties varen en werken op en in de wereldzeeën.

Maar Nederland ligt ook deels onder het water. In een eeuwenlange strijd tegen dat water is een veilig, vruchtbaar en welvarend land ontstaan. Nog altijd roepen onze manier van leven en onze Deltawerken in de wereld ontzag en bewondering op. En dat geldt ook voor onze innovatieve en duurzame manier van omgaan met water, met als goed voorbeeld de ‘Building with Nature’ aanpak.

Maar het water verandert. De zeewaterspiegel stijgt, klimaatverandering beïnvloedt de oceaan, (micro) plastics vervuilen het water, er is een gebrek aan schoon drinkwater en het bruikbare land raakt overvol. En juist op het scheidsvlak van water en land wonen steeds meer mensen en vinden we vruchtbare grond.

De Blauwe Route richt zich daarom op het beter Begrijpen, Benutten en Beschermen van oceanen, zeeën, delta’s en rivieren. Van zout, zoet en grondwater. De kracht van de Blauwe Route is dat zij deze ‘drie Bs’ combineert en zo alle water vragen in de NWA met elkaar verbindt om daarmee mondiaal duurzaamheid, welzijn en welvaart te verhogen. ‘Leven met water’ staat centraal.

Het belang van deze route is daarom groot. Enerzijds gaat het om het beter begrijpen van gekoppelde aquatische, terrestrische, atmosferische en mariene processen en ecologie. Anderzijds willen we nieuwe technologie, productiesystemen en woon- en werkruimte ontwikkelen om het water duurzaam te benutten. Daarvoor is het noodzakelijk dat we het water beschermen en onszelf tegen het water beschermen. Onze activiteiten moeten de kwaliteit van de omgeving niet aantasten, maar verbeteren.

Download document blauwe route